LandiProjekt

PRZEWODNIK

ETAPY PROCESU PROJEKTOWEGO:

ETAP 1: KONSULTACJE I INWENTARYZACJA

Istotnym elementem procesu projektowego są konsultacje. Odbywają się one przed przystąpieniem do projektu, ale także w trakcie jego trwania. Na pierwsze spotkanie należy przygotować:

  • podkład geodezyjny projektowanej działki,
  • sprecyzować swoje wymagania i potrzeby,
  • ustalić zakres terenu, który ma być projektowany.

Po konsultacjach i ustaleniu szczegółów wykonywana jest inwentaryzacja - czyli dokładne pomiary.

ETAP 2: KONCEPCJA

Kiedy wszystkie informacje na temat projektowanej przestrzeni zostaną zebrane wówczas przystępuję do stworzenia koncepcji:Koncepcja przedstawia wstępny układ przestrzenny oraz propozycję użytych materiałów,zawiera kolorowe rysunki i wizualizacje 3D.

WIEDZA
DOŚWIADCZENIE
ZASADY
NARZĘDZIA

POMYSŁY
MARZENIA
POTRZEBY

SZKICE INSPIRACJE

ETAP 3: PROJEKT BUDOWLANY(TECHNICZNY)

Jeśli koncepcja zostanie zaakceptowana, kolejnym etapem jest przystąpienie do projektu technicznego. Projekt techniczny zawiera zestawienie materiałów, powierzchni oraz wymiary poszczególnych jego elementów.

WYMIARY
OBLICZENIA
POWIERZCHNIE

DOBÓR
KONKRETNYCH
MATERIAŁÓW

DOBÓR DETALI

ETAP 4: PROJEKT WYKONAWCZY, PROJEKT DETALU

 

Projekt może zawierać również szczegółowe rozwiązanie detali małej architektury np. atlany, wiaty, oczka wodnego.

ETAP 5: NADZÓR

Po etapie projektowym przychodzi moment na realizację. Jako architekt bardzo dobrze znam każdy element projektu dlatego nadzór nad wykonaniem i budową pomaga dokładnie odwzorować każdy detal i uzyskać oczekiwany efekt.